Haczowianie w ochronie granicy wschodniej II Rzeczypospolitej – KORPUS OCHRONY POGRANICZA (KOP)

Józef Matusz – kawaleria Korpusu Ochrony Pogranicza

Marian Ekiert – Korpus Ochrony Pogranicza

Korpus Ochrony Pogranicza to elitarna polska formacja graniczna powołana do istnienia w 1924 roku celem ochrony granicy wschodniej II Rzeczypospolitej i pełniąca służbę do wybuchu II wojny światowej. Czytaj dalej Haczowianie w ochronie granicy wschodniej II Rzeczypospolitej – KORPUS OCHRONY POGRANICZA (KOP)