Banderya haczowska na obchodach grunwaldzkich w Rymanowie AD 1910

Banderia haczowska uświetniająca obchody grunwaldzkie w czasie uroczystości w Rymanowie w dniu 8 sierpnia 1910 roku.

Przypadająca na 1910 rok 500. rocznica zwycięskiej Bitwy pod Grunwaldem obchodzona była w całej Galicji niezwykle uroczyście. Główne obchody , w czasie których m.in. odsłonięto pomnik Władysława Jagiełły zorganizowano w dniach 14-17 lipca w Krakowie. Zgromadziły tłumy ludzi i były wielką patriotyczną manifestacją Polaków w czasie zaborów.  Podczas uroczystości w dniu 15 lipca do zgromadzonych tłumów przemawiał fundator pomnika Ignacy Paderewski słowami: „Dzieło, na które patrzymy, nie powstało z nienawiści. Zrodziła je miłość głęboka do Ojczyzny nie tylko w Jej minionej wielkości i dzisiejszej niemocy, lecz i w jej jasnej, silnej przyszłości. Zrodziła je miłość i wdzięczność dla tych przodków naszych, co nie po łup, nie zdobycz szli na walki pole, ale w obronie dobrej, słusznej sprawy zwycięskiego dobyli oręża. Twórca pomnika i wszyscy, co mu przy pracy byli pomocni, składają hołd ten dziękczynny świętej praojców pamięci: składają go na ołtarzu Ojczyzny jako votum pobożne, błagając te wysokie, świetlane duchy, od wieków już z Bogiem złączone, by wszystkie dzieci tej ziemi natchnęły miłością i zgodą, by rozszerzyły serca nasze, by wyprosiły dla nas i wiary moc i nadziei pogodę, rozwagę, cierpliwość i tę dobrą wolę, bez której nie ma ani cnót cichych, ani sławnych czynów. Niech je więc Naród w osobie najwyższego wszystkich ziem polskich Swego dostojnika, tę ofiarę serc naszych miłościwie przyjąć raczy. Pragniemy gorąco, by każdy Polak i Litwin każdy, z dawnych dzielnic Ojczyzny, czy zza Oceanu, spoglądali na ten pomnik jako na znak wspólnej przyszłości. Świadectwo wspólnej chwały, zapowiedź lepszych czasów, jako na cząstkę własnej, wiarą silnej duszy…”.

* banderia – konny oddział eskorty honorowej biorący udział w niektórych uroczystościach (za sjp.pwn.pl)

Dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty Nowickiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *