Haczowianie w ochronie granicy wschodniej II Rzeczypospolitej – KORPUS OCHRONY POGRANICZA (KOP)

Józef Matusz – kawaleria Korpusu Ochrony Pogranicza

Marian Ekiert – Korpus Ochrony Pogranicza

Korpus Ochrony Pogranicza to elitarna polska formacja graniczna powołana do istnienia w 1924 roku celem ochrony granicy wschodniej II Rzeczypospolitej i pełniąca służbę do wybuchu II wojny światowej. Struktura KOP-u zorganizowana została na wzór wojskowy. Podstawową jednostką taktyczną był batalion oraz szwadron kawalerii. Jednostki rozmieszczone były w trzech rzutach. Pierwszy stanowiły strażnice rozmieszczone w linii granicznej, drugi odwody kompanijne mogące działać na linii granicznej lub w określonym odcinku strefy nadgranicznej, trzeci odwody batalionowe. Służbę w KOP pełnili żołnierze przydzielani z poboru, którzy po przejściu 6 miesięcznego przeszkolenia w jednostkach Wojska Polskiego kierowani byli do jednostek KOP, gdzie pełnili dalszą 1,5 roczną służbę czynną. Do podstawowych zadań Korpusu Ochrony Pogranicza należała ochrona granicy wschodniej RP przed penetracją agentów, przemytników oraz oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez sowieckie służby specjalne z terenu ZSRR na terytorium II Rzeczypospolitej. Żołnierze KOP-u pełnili wymagającą i niebezpieczną służbę w trudnych warunkach organizacyjnych, terenowych i atmosferycznych , w oddaleniu od dużych miast.

Szwadron kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza (lokalizacja nieznana)

 

Józef Matusz w barwach macierzystej jednostki (prawdopodobnie 11 Pułk Ułanów Legionowych w Ciechanowie) przed delegowaniem do Korpusu Ochrony Pogranicza

 

Marian Ekiert (P) – fotografia z opisem “21 VII Szpital Wilno” – lata ’30

 

Marian Ekiert (drugi od lewej) z kolegami podczas służby

 

Nieznani żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza (prawdopodobnie koledzy Mariana Ekierta) podczas służby

Fotografie dzięki uprzejmości Pań Haliny Lorenc, Krystyny Bober, Marii Ekiert oraz Pana Bartłomieja Szubra.

Po więcej informacji na temat Korpusu Ochrony Pogranicza, trudu ich służby wraz z dokładną mapą dyslokacji strażnic zapraszam Państwa na strony:

  1. https://kop.ipn.gov.pl/
  2. https://www.youtube.com/watch?v=4vnuTEZRorc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *