Sprawiedliwy komendant JÓZEF SZYMKOWIAK – przodownik Policji Państwowej, posterunek Haczów

 

Na wielki zarobek

Końcówka XIX wieku to czas intensywnej industrializacji, rozwoju techniki, kolei żelaznej, ale i niezwykle trudny czas w ujęciu społecznym. Rozkwit ery Bismarcka na terenie zaboru Pruskiego nie przynosi obywatelom polskim lekkiego życia w żadnym aspekcie, a rolniczy charakter Wielkopolski mocno definiuje zakres możliwości – pracy obywateli polskich. Zbliżająca się do ziem polskich rewolucja przemysłowa i fala industrializacji narastała powoli. Nim wszyscy się przekwalifikują z rolników i pracowników najemnych na robotników fabrycznych i znajdą miejsce pracy na ziemiach polskich minie jeszcze nieco czasu. Zanim rewolucja przemysłowa zagościła na polskich ziemiach na dobre doszło do kolejnej na dziejach Polski wielkiej emigracji Polaków za chlebem głównie na Zachód do Westfalii, a nieco później do USA. Czytaj dalej Sprawiedliwy komendant JÓZEF SZYMKOWIAK – przodownik Policji Państwowej, posterunek Haczów

Haczowianie w ochronie granicy wschodniej II Rzeczypospolitej – KORPUS OCHRONY POGRANICZA (KOP)

Józef Matusz – kawaleria Korpusu Ochrony Pogranicza

Marian Ekiert – Korpus Ochrony Pogranicza

Korpus Ochrony Pogranicza to elitarna polska formacja graniczna powołana do istnienia w 1924 roku celem ochrony granicy wschodniej II Rzeczypospolitej i pełniąca służbę do wybuchu II wojny światowej. Czytaj dalej Haczowianie w ochronie granicy wschodniej II Rzeczypospolitej – KORPUS OCHRONY POGRANICZA (KOP)

Parę momentów z życia Haczowa – Głos Obywatela, Grodno AD 1930

“GRODNO. Parę momentów z życia Haczowa

Artykuł nasz, omawiający najciekawszą chyba w Polsce organizację społeczną jakim jest “Związek Haczowiaków”, wzbudził wśród naszych czytelników duże zaciekawienie. Szereg osób, pracujących społecznie, zwróciło się do nas z prośbą o wyjaśnienie wielu ciekawiących ich kwestyj, odnośnie do samego związku i życia Haczowa. Czytaj dalej Parę momentów z życia Haczowa – Głos Obywatela, Grodno AD 1930